Inwestowanie w Investment Trusty w Polsce – kluczowe informacje i korzyści

0
127

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, takie jak Investment Trusts, może być świetnym sposobem na dywersyfikację portfela i generowanie długoterminowych zysków. W tym artykule przedstawimy, czym są Investment Trusts, jak działają, jakie są ich zalety oraz wskazówki, na co zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego trustu dla Twoich potrzeb inwestycyjnych.

W Polsce się wiele mówi o inwestowaniu pasywnym w ETFy. Ja osobiście nie idę za wszystkim co teraz jest popularne. Nie mówię, że ETFy są złe. Wręcz przeciwnie, to rewolucja w inwestowaniu. Jednak, kto ma trochę chęci na ciut większe ryzyko i większe zyski, to inwestment trusty mogą być idealne. Są one 'wytworem’ brytyjskim i najstarsze istnieją i przetrwały od końca XIX wieku! Zyski i ryzyko są większe w porównaniu do ETFów, ponieważ opłaty są trochę wyższe (koszty), posługują się dźwignią finansową (większy wpływ na potencjalne straty i zyski – z biegiem czasu fundusz z dzwignią powinien mieć lepsze wyniki), często można kupić z premią. Czyli akcje które investment Trust posiada sią warte więcej niż cena investment trustu. Te dwie ostatnie cechy to główne różnice z funduszami inwestycyjmnymi i ETFami.

Za moimi prośbami mBank dodał dwa Investment Trusty, które można kupić poprzez giełdę w Londynie. Są to:

  1. Scottish Mortgage Investment Trust (SMT) – isntnieje od 1909 roku!

Scottish Mortgage Investment Trust to jeden z najbardziej rozpoznawalnych trustów na rynku, zarządzany przez firmę Baillie Gifford. Skupia się na inwestycjach w globalne spółki wzrostowe, takie jak Amazon, Tesla czy Alibaba. SMT słynie ze swojej długoterminowej strategii inwestycyjnej i skupienia na innowacyjnych firmach z potencjałem na dynamiczny wzrost.

  1. F&C Investment Trust (FCIT) – istnieje od 1898 roku!

F&C Investment Trust to najstarszy na świecie trust inwestycyjny, założony w 1868 roku. Jego strategia polega na globalnej dywersyfikacji, inwestując w akcje i obligacje z różnych sektorów i regionów. FCIT jest znany ze swojej stabilności, konsekwentnego wzrostu wartości oraz regularnych wypłat dywidend.

Czym są Investment Trusts?

Investment Trusts to zamknięte fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie i funkcjonują podobnie do spółek akcyjnych. Inwestują w szeroką gamę aktywów, takich jak akcje, obligacje czy nieruchomości, a zarządzane są przez profesjonalnych zarządców funduszy. Ich głównym celem jest generowanie zysków dla inwestorów poprzez wzrost wartości aktywów oraz wypłatę dywidend.

Jak działają Investment Trusts?

Investment Trusts emitują ograniczoną liczbę akcji, które są dostępne dla inwestorów na giełdzie. W przeciwieństwie do funduszy otwartych, nie ma możliwości zakupu lub odsprzedaży jednostek bezpośrednio funduszowi. Wartość Investment Trustu jest wyrażana jako wartość netto aktywów (NAV), która uwzględnia wartość wszystkich inwestycji oraz gotówki, pomniejszoną o zobowiązania funduszu. Akcje trustu mogą być notowane na giełdzie z rabatem (poniżej NAV) lub z premią (powyżej NAV).

Zalety inwestowania w Investment Trusts

a) Dywersyfikacja: Inwestowanie w Investment Trust pozwala na dywersyfikację portfela poprzez ekspozycję na różne rodzaje aktywów, sektory rynkowe czy regiony geograficzne.

b) Profesjonalne zarządzanie: Zarządcy trustów są doświadczonymi profesjonalistami, którzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby generować zyski dla inwestorów.

c) Długoterminowa strategia: Investment Trusts zwykle mają długoterminowe strategie inwestycyjne, które pozwala na wykorzystanie efektu zdyskontowanego wzrostu oraz pomnażanie zysków.

d) Możliwość wykorzystania dźwigni finansowej: Niektóre Investment Trusts mogą korzystać z dźwigni finansowej (pożyczanie środków), co pozwala na zwiększenie ekspozycji na aktywa i potencjalne zyski.

Wskazówki przy wyborze Investment Trustu

  1. Badań i analiza: Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Investment Trust warto przeprowadzić dokładne badania i analizę potencjalnych trustów. Sprawdź historię wyników, politykę inwestycyjną oraz jakość zarządzania.
  2. Ocena ryzyka: Każdy Investment Trust wiąże się z określonym poziomem ryzyka. Upewnij się, że jest on zgodny z Twoim profilem ryzyka i planami inwestycyjnymi.
  3. Koszty i opłaty: Przy inwestowaniu w Investment Trusty należy uwzględnić koszty zarządzania, opłaty transakcyjne oraz inne opłaty związane z inwestowaniem. Niskie koszty mogą przyczynić się do lepszych wyników inwestycyjnych na dłuższą metę.
  4. Rabat/premia: Inwestując w Investment Trusty, warto zwrócić uwagę na relację ceny akcji do wartości netto aktywów (NAV). Zakup akcji trustu z rabatem może dać większy potencjał wzrostu, podczas gdy inwestowanie z premią niesie ze sobą ryzyko przepłacenia.
  5. Dywidendy: Jeśli zależy Ci na regularnych wypłatach dywidend, zwróć uwagę na historię wypłat oraz dywidendowych szampionów, czyli trusty, które regularnie zwiększają wypłaty dywidend.
  6. Wielkość trustu: Wielkość Investment Trustu może wpłynąć na jego płynność i zdolność do generowania zysków. Większe trusty mogą być bardziej płynne, ale jednocześnie mogą być mniej elastyczne i zdolne do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Poniżej przedstawiamy najbardziej inne popularne Investment Trustsy, które wyróżniają się na rynku dzięki swoim wynikom, strategiom inwestycyjnym oraz solidnemu zarządzaniu:

City of London Investment Trust (CTY)

City of London Investment Trust koncentruje się na inwestycjach w spółki z indeksu FTSE 100, głównie z Wielkiej Brytanii. Trust ten jest znany ze swojej konserwatywnej strategii inwestycyjnej oraz nieprzerwanej, długotrwałej serii wzrostu dywidend. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla inwestorów poszukujących dochodowych inwestycji.

Witan Investment Trust (WTAN)

Witan Investment Trust to globalny fundusz, który inwestuje w różnorodne aktywa, w tym akcje, nieruchomości oraz alternatywne instrumenty inwestycyjne. Trust cechuje się elastyczną strategią, korzystając z usług wielu zarządców funduszy, którzy stosują różne metody inwestycyjne. WTAN oferuje atrakcyjne długoterminowe perspektywy wzrostu.

Alliance Trust (ATST)

Alliance Trust to kolejny znany globalny fundusz, który inwestuje w różne sektory i regiony świata. Jest zarządzany przez kilka firm inwestycyjnych, co pozwala na lepszą dywersyfikację i zarządzanie ryzykiem. ATST wyróżnia się długotrwałym wzrostem wartości oraz stabilnymi wypłatami dywidend.

Monks Investment Trust (MNKS)

Monks Investment Trust, zarządzany przez Baillie Gifford, koncentruje się na globalnych inwestycjach wzrostowych. Trust inwestuje w różnorodne spółki, które mają potencjał na długoterminowy wzrost wartości. Monks cechuje się aktywnym zarządzaniem i skupieniem na innowacyjnych firmach z różnych sektorów.

Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEM)

Templeton Emerging Markets Investment Trust specjalizuje się w inwestowaniu w rozwijające się rynki, takie jak Azja, Europa Środkowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska czy Afryka. Trust dąży do generowania wysokiego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w spółki z dużym potencjałem na rozwijających się rynkach, oferując inwestorom ekspozycję na te dynamiczne regiony.

RIT Capital Partners (RCP)

RIT Capital Partners to globalny trust, którego celem jest ochrona i wzrost wartości kapitału na przestrzeni lat. Trust inwestuje w różnorodne klasy aktywów, w tym akcje, obligacje, nieruchomości oraz instrumenty alternatywne. RCP cechuje się spokojniejszym profilem ryzyka i konserwatywnym podejściem do inwestowania.

Polar Capital Technology Trust (PCT)

Polar Capital Technology Trust to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w sektor technologiczny. Trust inwestuje w spółki z różnych obszarów technologii, takich jak oprogramowanie, hardware, media cyfrowe czy usługi internetowe. PCT oferuje inwestorom możliwość uczestniczenia w dynamicznym wzroście sektora technologicznego.

JPMorgan Emerging Markets Investment Trust (JMG)

JPMorgan Emerging Markets Investment Trust to kolejny trust skupiony na inwestycjach w rozwijające się rynki. Zarządzany przez doświadczonych specjalistów z J.P. Morgan Asset Management, fundusz inwestuje w spółki z wysokim potencjałem wzrostu na rynkach wschodzących, takich jak Chiny, Indie czy Brazylia.

Podsumowanie:

Inwestowanie w Investment Trusty może być atrakcyjną opcją dla inwestorów, którzy szukają dywersyfikacji, profesjonalnego zarządzania i długoterminowego wzrostu. Przy wyborze trustu warto zwrócić uwagę nie tylko na jego popularność i opłaty, ale też na jego wyniki, ryzyko, koszty oraz inne czynniki, które mogą wpłynąć na Twoje inwestycje. Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, dlatego ważne jest, aby podejmować świadome decyzje i dostosować strategię inwestycyjną do własnych potrzeb i preferencji.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji, warto dokładnie przeanalizować każdy trust, aby wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojego profilu ryzyka, preferencji oraz celów inwestycyjnych.